Q8 kortelės

Limitas suteikiamas visoms kortelėms vienodas. Pasirinkite vieną iš variantų:

Programos kodas Paros kiekis litrais Dienos pylimų skaičius Pusės mėnesio limitas litrais Pusės mėnesio pylimų skaičius Mėnesio limitas litrais Mėnesio pylimų skaičius
IDS024 500 8 1500 60 3000 120
IDS004 500 8 2000 60 4000 120
IDS036 600 8 3600 60 7200 120
IDS025 800 8 2400 60 4800 120
IDS005 800 8 3200 60 6400 120
IDS037 800 8 4800 60 9600 120
IDS026 1000 8 3000 60 6000 120
IDS006 1000 8 4000 60 8000 120
IDS018 1200 8 2400 8 4800 16
IDS027 1200 8 3600 60 7200 120
IDS007 1200 8 4800 60 9600 120
IDS028 1400 8 4200 60 8400 120
IDS008 1400 8 5600 60 11200 120
IDS009 1600 8 8000 60 10000 120
IDS010 2000 8 8000 60 16000 120
IDS015 1600 8 8000 60 16000 120